Licencje Creative Commons w pracy naukowca

Ostatnio coraz więcej mówi się o otwartym dostępie dla wyników naukowych finansowanych ze środków publicznych. Dyskusję rozpoczęło rozporządzenie KE, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule. Następnie departament Strategii MNiSW zamówił ekspertyzę pt. „Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska”.

Czytaj dalej Licencje Creative Commons w pracy naukowca