Desk Rejection: dlaczego jako redaktor czasopisma skwapliwie odrzucam artykuły?

Na naszym ostatnim szkoleniu uczestnik przytoczył historię, gdy otrzymał odpowiedź odmowną już w pół godziny po przesłaniu artykułu do czasopisma. Jest to bez wątpienia dosyć drastyczny przykład zjawiska zwanego “Desk Rejection” – odrzucenia artykułu bez wysłania go do recenzentów. Aby lepiej zrozumieć możliwe przyczyny takiej sytuacji warto postawić się w roli redaktora.

Czytaj dalej Desk Rejection: dlaczego jako redaktor czasopisma skwapliwie odrzucam artykuły?