Po co nam system recenzji peer-review?

Zanim artykuł zostanie przyjęty do druku w czasopiśmie, musi przejść przez swojego rodzaju ocenę jakości i zgodności ze standardami danego czasopisma. Taką właśnie funkcję pełni system nazywany po angielsku peer-review. Tłumacząc bezpośrednio z angielskiego, peer to kolega, rówieśnik, ktoś na podobnym stanowisku do mojego, a review znaczy przeglądać, oceniać, sprawdzać. Tak więc peer-review w kontekście czasopisma naukowego jest systemem recenzji mającym na celu ocenę jakości i poprawności przygotowania artykułu do opublikowania w czasopiśmie. Recenzenci wydający taką opinię są osobami posiadającymi wiedzę z zakresu tematyki artykułu. Sami są naukowcami i badaczami, którzy publikują artykuły w danej dziedzinie.

Czytaj dalej Po co nam system recenzji peer-review?