Dlaczego warto załączać cover letter przy wysyłaniu artykułu i co w nim umieścić

Amber Editing > Współpraca z redakcją  > Dlaczego warto załączać cover letter przy wysyłaniu artykułu i co w nim umieścić
Dlaczego warto załaczac cover letter przy wysylaniu artykulu i co w nim umiescic

Dlaczego warto załączać cover letter przy wysyłaniu artykułu i co w nim umieścić

Po ciężkiej pracy napisaliśmy artykuł i wybraliśmy docelowe czasopismo. Zanim jednak wyślemy manuskrypt, czeka nas jeszcze jedno zadanie: napisanie listu do redakcji (cover letter). List ten jest ważnym dokumentem, którego rolą jest nie tylko informacja o tym, że przesyłamy artykuł do rozpatrzenia. W liście do redakcji wyjaśniamy, dlaczego nasz artykuł powinien być opublikowany, oraz podkreślamy co nowego wnosi do aktualnego stanu wiedzy. Informacje zawarte w liście, pomogą redaktorowi podjąć jedną z dwóch decyzji: wysłać artykuł do recenzji, lub odrzucić poprzez Desk Rejection.

 

Wymagania czasopisma

Przed rozpoczęciem pisania listu należy sprawdzić, czy wybrane czasopismo ma jakieś konkretne wymagania względem cover letters, jak np. zaproponowanie potencjalnych recenzentów, lub potwierdzenie, że wszyscy autorzy zatwierdzili manuskrypt i wyrazili chęć wysłania go do czasopisma. Często wymagane jest poświadczenie oryginalności otrzymanych danych oraz, że artykuł nie został wysłany do innego czasopisma.

 

Elementy listu

Oprócz wszelkich informacji wymaganych przez czasopismo, każdy list do redakcji powinien zawierać następujące elementy:

 1. Wprowadzenie zawierające tytuł artykułu i docelowego czasopisma.
 2. Wyjaśnienie, dlaczego prezentowana treść jest istotna dla czytelników czasopisma i dziedziny badawczej.
 3. Opisanie problemu badawczego.
 4. Krótki przegląd najważniejszych wyników i wniosków.
 5. Oświadczenie, że praca nie została opublikowana i nie jest aktualnie rozpatrywana do publikacji w innym czasopiśmie.
 6. Wszelkie inne szczegóły, które będą zachęcać redaktora do wysłania artykułu do recenzji.

 

List nie powinien być zbyt długi, najlepiej jeśli po sformatowaniu zmieści się na jednej stronie A4. Koncentrujemy się więc na najważniejszych informacjach, pisząc jedno lub dwa zdania na każdy w powyższych punktów.

 

Formatowanie listu

List do redakcji formatujemy tak jak każdy inny list oficjalny, zawierając następujące informacje:

 • Nasze imię i adres;
 • Data;
 • Imię redaktora naczelnego;
 • Adres redakcji czasopisma;
 • Powitanie (np. „Dear Professor Smith”, lub “Dear Editor-in-Chief” w przypadku gdy nie możemy znaleźć imienia redaktora);
 • Treść listu;
 • Pożegnanie (np. „Sincerely”)
 • Nasze imię wraz z podpisem.

 

List do redakcji zapisujemy w formacie PDF lub Word i wysyłamy z pozostałymi plikami (manuskrypt, pliki rysunków) używając elektronicznego systemu obsługi czasopisma takiego jak Editorial Manager.

 

Podsumowanie

 • Warto wykorzystać możliwość bezpośredniego zwrócenia się do redaktora czasopisma i załączyć cover letter do wysyłanego artykułu;
 • W liście do redakcji wyjaśniamy, dlaczego nasz artykuł powinien być opublikowany, pomagając w ten sposób redaktorowi podjąć decyzję o skierowaniu artykułu do recenzji;
 • List do redakcji powinien być zwięzły (maksymalnie jedna strona A4) i powinien koncentrować się na wyjaśnieniu co nowego wnoszą prezentowane wyniki do dziedziny badawczej.

 

Tomek