Jak zostać recenzentem

Amber Editing > Współpraca z redakcją  > Jak zostać recenzentem
Jak zostac recenzentem

Jak zostać recenzentem

 

Ten wpis można by podsumować zdaniem „wystarczy zwrócić się do redaktora czasopisma i wyrazić chęć pomocy”. Dla osób chcących sprawdzić się w roli recenzenta wyjaśnię również jak redaktor może zareagować na taką wiadomość i jakiej informacji oczekuje od potencjalnych współpracowników.

 

Na początku ustalmy kiedy jesteśmy gotowi na wystąpienie w roli recenzenta. Po pierwsze powinniśmy czuć się na siłach oceniać pracę innych autorów. Musimy mieć bardzo dobre rozeznanie w naszej dziedzinie. Nieważne jak wąska jest ta dziedzina, ważne żebyśmy byli zaznajomieni z aktualnym stanem wiedzy, ostatnimi wynikami i publikacjami. Dobrze będzie też, jeśli posiadamy kilka publikacji, z którymi redaktor będzie mógł się zapoznać. Wręcz idealnie będzie, jeśli mamy artykuł opublikowany w czasopiśmie, do którego się zwracamy.

 

Mając przeświadczenie o gotowości podjęcia się zadania recenzowania czyjejś pracy, możemy znaleźć odpowiadające nam czasopismo. Po zapoznaniu się z jego zawartością znajdujemy dane kontaktowe redaktora głównego, gdzie możemy przesłać propozycję współpracy. W liście do redaktora warto wspomnieć:

  • jaką jednostkę badawczą reprezentujemy,
  • jaka jest nasza dziedzina badacza,
  • dlaczego chcemy zostać recenzentem,
  • dlaczego wybraliśmy to czasopismo,
  • jakie posiadamy doświadczenie w roli autora (cytujemy nasze opublikowane prace),
  • kończymy zapewnieniem o gotowości dotrzymania terminów recenzji.

 

Jako jeden z redaktorów czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces, otrzymuję czasami takie maile i zawsze podchodzę do nich bardzo pozytywnie. Nasze czasopismo nie różni się od innych pod tym względem, że cierpimy na brak recenzentów. Mamy oczywiście bazę stałych współpracowników, jednak każdy nowy recenzent jest na wagę złota. Szczególnie taki, który jest entuzjastycznie nastawiony i chce poświęcić czas na wykonanie dobrej recenzji.

 

Po przeczytaniu listu od autora, sprawdzam zwykle jego profil naukowy. Korzystam w tym wypadku z platformy ResearchGate, serwisu LinkedIn, oraz zaglądam na stronę instytutową autora. Na tym etapie moim celem jest zorientowanie się w jakiej dziedzinie autor jest ekspertem i jaki artykuły może zrecenzować. Jeśli uznam, że profil autora jest zgodny z tematyką czasopisma, to przesyłam mu pierwszy artykuł „na próbę”. Będzie to zwykle artykuł, który został już wcześniej zrecenzowany, lub nawet opublikowany. Chodzi mi oczywiście o sprawdzenie jakości recenzji i porównanie rekomendacji potencjalnego recenzenta z tymi otrzymanymi wcześniej od bardziej doświadczonych recenzentów.

 

Korzyści płynące z występowanie w roli recenzenta są ogromne. Poznajemy system peer-review z zupełnie innego punku widzenia, poznajemy sposób pracy czasopisma i redaktora, poszerzamy swoją wiedzę, jesteśmy na bieżąco z najnowszą literaturą, rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia, oraz rozwijamy swoją karierę, gdyż system peer-review jest ważną częścią funkcjonowania środowiska naukowego. Moim zdaniem najważniejsze jest jednak to, że poprzez ocenę innych, sami stajemy się lepszymi autorami i poprawiamy swój warsztat.

 

Jeśli postąpimy według powyższych wskazówek, powinniśmy zostać zaproszeni do wykonania pierwszej recenzji. Napisanie dobrej recenzji jest już osobnym tematem, dlatego poświęcę temu osobny wpis.

 

Tomek