Wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenie w pracy
z redakcjami międzynarodowych czasopism naukowych

 

Zaproś nas do współpracy w dziedzinie:
  • Zakładania nowego czasopisma,
  • Efektywnego prowadzenia czasopisma zgodnie ze standardami obowiązującymi w międzynarodowych redakcjach,
  • Rozwoju, zwiększania rangi i widoczności czasopisma.
Przykłady realizowanych projektów:
  • Efektywna organizacja pracy zespołu redakcyjnego
  • Pozyskiwanie recenzentów
  • Umiędzynarodowienie polskiego czasopisma
  • Organizacja Wydań Specjalnych (Special Issue)
  • Aplikowanie o Impact Factor dla czasopisma
Nasze doświadczenie w dziedzinie pracy z redakcjami
– Tomek:
  • Współredaktor Naczelny czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Industrial Lubrication and Tribology, Emerald Publishing
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Journal of Engineering Tribology, SAGE Publications
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Tribologia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu
  • Redaktor Wydań Specjalnych czasopism dla wydawnictw Elsevier, Maney Publishing, Taylor & Francis, SAGE
– Grzegorz:
  • Redaktor prowadzący: Innovation & Impact, de Gruyter Open
  • Redaktor pomocniczy: Central European Journal of Engineering, Springer
  • Redaktor główny wydania tematycznego: Open Engineering, de Gruyter Open
Każdy projekt traktujemy indywidualnie i wyceniamy na podstawie czasu potrzebnego do osiągnięcia celu postawionego przez klienta.
Organizujemy również szkolenia dla zespołów redakcyjnych.
Zapraszamy do kontaktu –
e-mailowego: tomek@amberediting.pl
lub telefonicznego: 608-436-975