Poniżej przedstawiliśmy listę najczęściej zadawanych pytań, które otrzymujemy od klientów. Jeżeli nie rozwiewają one wszystkich Twoich wątpliwości, chętnie odpowiemy na Twoje pytanie – wyślij je przez formularz kontaktowy.

Dlaczego warto skorzystać z analizy merytorycznej?

Nasza oferta analizy merytorycznej polega na zagwarantowaniu systemu recenzji wzorowanego na modelach funkcjonujących w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Na podstawie otrzymanego artykułu jest dobierany recenzent, który posiada adekwatną wiedzę i doświadczenie w danej branży. Ponieważ otrzymuje on wynagrodzenie, jest zobowiązany do spełnienia szeregu wymagań stworzonych przez Amber Editing w celu zapewnienia jak najdokładniejszej analizy Państwa pracy.

 

Czy AMBER EDITING daje gwarancję przyjęcia artykułu do druku?

Niestety nie. O przyjęciu artykułu do druku decyduje główny edytor czasopisma na podstawie sugestii wybranych przez siebie recenzentów (najczęściej dwóch lub trzech). W większości przypadków autor złożonego artykułu nigdy się nie dowie kto jest recenzentem (single blind review). Czasem jest też tak, że nawet recenzent nie otrzymuje informacji o autorstwie tekstu, który recenzuje (double blind review). Ani edytor, ani recenzenci nie mogą podlegać zewnętrznym wpływom, które mogłyby naruszyć bezstronność procesu peer-review. Dlatego żadna firma nie może oferować usług, które mogłyby w jakikolwiek sposób gwarantować przyjęcie artykułu do czasopisma. Jeżeli ktoś taką ofertę formułuje, to należy się spodziewać, że nie ma ona pokrycia, albo dotyczy czasopisma nisko notowanego, spoza listy Filadelfijskiej.

 

Po co mi płatna analiza merytoryczna, skoro mogę mieć ją za darmo w czasopiśmie?

Jest wiele powodów, dla ktorych warto skorzystać z płatnej analizy merytorycznej. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

  • Analiza naszych recenzentów jest zdecydowanie bardziej wyczerpująca. Nasi recenzenci otrzymują wynagrodzenie, dlatego zobowiązujemy ich do dokładnej analizy artykułu. Nasz formularz recenzji zawiera wiele pytań i kryteriów, podczas gdy w czasopiśmie zdarza się, że odpowiedź odmowna jest opatrzona jednym zdaniem komentarza,
  • Nasza analiza merytoryczna ma zupełnie inny charakter, gdyż jej celem jest ulepszenie tekstu, a nie wykazanie błędów. W czasopiśmie, recenzent ogranicza się do podania listy błędów i ewentualnej rekomendacji co do odrzucenia artykułu. Nasi recenzenci sugerują zmiany i sposób w jaki można ich dokonać.
  • Analiza merytoryczna Amber Editing jest wykonywana najdłużej w przeciągu 21 dni, podczas gdy w czasopiśmie naukowym może ona trwać wiele miesięcy.
  • Tak naprawdę, na analizie merytorycznej Amber Editing nie można nic stracić. Z informacji przekazywanych przez pracowników dużych wydawnictw wynika, że aż 70% artykułów otrzymuje odpowiedź odmowną (z przyczyn formalnych lub merytorycznych). Po jej otrzymaniu praktycznie znikają szanse przyjęcia artykułu w danym czasopiśmie, chyba że tekst zostanie gruntownie zrekonstruowany. Nasza usługa daje możliwość próbnego „crash-testu”, który nie zamyka przed nami żadnych drzwi, a znacznie zwiększa szanse powodzenia.

 

Czy recenzent może dopisać do artykułu wnioski?

Niestety nie. Zgodnie z polskim  ustawodawstwem, prawa autorskie są niezbywalne. Oznacza to, że gdyby wnioski zostały dopisane przez osobę trzecią, musiałaby ona figurować w gronie współautorów. Dlatego nasza usługa została tak przygotowana, by wszelkie zmiany merytoryczne wprowadzane były tylko i wyłącznie przez autorów tekstu na podstawie uwag recenzenta.

 

Dlaczego warto skorzystać z analizy gramatycznej?

Niestety nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji jak Brytyjczycy, czy Amerykanie i jeżeli chcemy by nasze wyniki dotarły do szerokiego odbiorcy na całym świecie, musimy je opisać w języku innym niż ojczysty. Dlatego często zdarza się, że stosujemy zwroty i sformułowania nie brzmiące naturalnie dla osoby anglojęzycznej. Poprawny język jest naszą wizytówką i może wpłynąć na ogólny odbiór tekstu przez recenzenta i jego ocenę.

 

Czy po tłumaczeniu przez profesjonalnego tłumacza proofreading jest konieczny?

Raczej tak. Nawet najlepszy tłumacz nie zastąpi osoby, która posługuje się językiem angielskim od urodzenia (tzw. native speaker). Proofreading jest naturalnym uzupełnieniem usługi tłumaczenia w sytuacji, gdy jakość języka ma szczególne znaczenie, a tak właśnie jest w przypadku recenzowanych artykułów naukowych.

 

Mam artykuł zawierający 5 rozdziałów, ile będzie kosztowało tłumaczenie/recenzja/proofreading?

Cena usługi Amber Editing zależy od długości tekstu. Nasi tłumacze jak i angielscy korektorzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie ilości słów w dokumencie. Ekspert dostarczający analizę merytoryczną otrzyma również większe wynagrodzenie w przypadku dłuższego artykułu. Na tej podstronie udostępniamy narzędzie, które dość dokładnie wylicza cenę końcową za usługę w zależności od ilości wprowadzonych słów w dokumencie.

 

Czy AMBER EDITING może mi pomóc z artykułem, który został odrzucony przez czasopismo?

Oczywiście. Jest to szczególnie stresująca sytuacja dla każdego autora i celem naszej oferty jest uniknięcie takiej sytuacji w przyszłości. Nasz ekspert dostarczający analizę merytoryczną zapozna się z treścią artykułu i oceni recenzję przysłaną przez czasopismo. W rezultacie, autor otrzyma listę poprawek, które pozwolą na podniesienie jakości merytorycznej artykułu. Jeśli tekst odrzucony został z powodów językowych, nasza oferta proof-readingu zapewni prezentację tekstu pod względem językowym jaka oczekiwana jest od artykułów w wiodących czasopismach międzynarodowych.

 

Kim będzie recenzent mojego artykułu?

Recenzentami współpracującymi z Amber Editing są pracownicy brytyjskich uczelni wyższych. Zgodnie z naszymi wymaganiami, recenzent posiada minimum stopień naukowy doktora, jest międzynarodowo uznanym ekspertem w swojej dziedzinie, regularnie publikuje i występuje w roli recenzenta w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz dodatkowo może być Redaktorem lub członkiem Rady Naukowej czasopism w swojej dziedzinie naukowej. Zgodnie z umową, którą zawieramy z recenzentami, ich tożsamość pozostaje anonimowa dla autorów.

 

Mój artykuł jest na temat ..., czy AMBER EDITING posiada eksperta w tej dziedzinie?

Bardzo prawdopodobne, że posiadamy już eksperta z Twojej dziedziny, z którym już wcześniej współpracowaliśmy. Jeśli nie, to jesteśmy w stanie pozyskać eksperta z dowolnej dziedziny dzięki naszym kontaktom na brytyjskich uniwersytetach. Bez względu na to czy posiadamy już eksperta z Twojej dziedziny, czy będziemy pozyskiwać nowego, termin wykonania analizy merytorycznej jest ten sam – maksymalnie 21 dni od daty otrzymania zlecenia.