Od roku 2011 firma Amber Editing wspiera polskich naukowców w efektywnym publikowaniu naukowym

 

Pracujemy indywidualnie z autorami przygotowując ich artykuły przed wysłaniem do międzynarodowych czasopism. Współpracujemy również z instytucjami prowadząc szkolenia z zakresu efektywnego publikowania dla doktorantów i pracowników naukowych.

Unikalna oferta firmy wynika z działalności zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Do dyspozycji klientów Amber Editing pozostają brytyjscy recenzenci i specjaliści językowi oraz polscy tłumacze specjalistyczni. Nasi recenzenci to pracownicy naukowi takich uczelni jak Oxford University, Imperial College London, Manchester Metropolitan University, York University, Huddersfield University, Loughborough University, Sheffield University, Glasgow University czy University of Leeds.

dr inż. Tomek Liśkiewicz

 tomek Tomek pracuje jako Associate Professor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej i tribologii. Na uniwersytecie w Leeds pracuje jako post-doc od 2005 roku. Wcześniej pracował na uczelniach w Polsce i we Francji. W ramach poszerzenia swojego doświadczenia inżynierskiego, odbył dwuletni staż techniczny w Calgary w Kanadzie. Tomek posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako redaktor, recenzent i autor. Od roku 2007 pełni rolę współredaktora naczelnego czasopisma „Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces” nadzorując przebieg procesu peer-review. Regularnie recenzuje artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu inżynierii materiałowej.
Tomek doskonale czuje się w roli prowadzącego kursy i szkolenia. W ramach doskonalenia warsztatu wykładowcy i trenera odbył kurs i został certyfikowany jako trener przez organizację Peak Potentials (USA).
Pasjonat nowoczesnych technologii, sportów wodnych i zimowych oraz podróży.

Doświadczenie w dziedzinie wydawniczej:

 • Redaktor Techniczny czasopisma Anti-Corrosion Methods and Materials Journal, Emerald Publishing;
 • Współredaktor Naczelny czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Industrial Lubrication and Tribology Journal, Emerald Publishing;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Journal of Engineering Tribology, SAGE Publications;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Tribologia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu;
 • Redaktor Wydań Specjalnych czasopism dla wydawnictw Elsevier oraz Maney Publishing;
 • Recenzent międzynarodowych czasopism naukowych: Surface & Coatings Technology, Wear, Materials Science and Technology, Materials Characterisation, Tribology International, Thermal Spray Technology, Industrial Lubrication & Tribology, Materials Chemistry and Physics, Anti-Corrosion Methods and Materials, Tribology Letters, Acta Electrochimica, Journal of Engineering Tribology, Materials & Design, Entropy.

E-mail: tomek@amberediting.pl
Profil na stronie Uniwersytetu w Leeds
Profil naukowy na ResearchGate
Profil Google Scholar
Konto Twitter

dr inż. Grzegorz Liśkiewicz

 DSC_9422n Grzegorz pracuje jako Adiunkt oraz Pełnomocnik Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde (Glasgow). Odbywał staże w Leeds University, Oxford University, Cambridge University, University of Strathclyde, General Electric. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, został min. dwukrotnie uhonorowany Stypendium MNiSW, nagrodą dla najlepszego absolwenta, stypendium dla najlepszego doktoranta z zakresu nowych technologii, nagrodą Polskiej Agencji Prasowej „popularyzator nauki”. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełnił rolę Coordinating Editor w Open Engineering gdzie nadzorował przebieg procesu peer-review. Jest pomysłodawcą i redaktorem prowadzącym czasopisma Innovation & Impact. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów.
Pasjonat fotografii, muzyki słuchanej z płyt winylowych, jazdy na nartach oraz wypraw rowerowych.

Doświadczenie w dziedzinie wydawniczej:

 • Readktor pomocniczy: Central European Journal of Engineering, Springer;
 • Redaktor główny wydania tematycznego: Open Engineering, de Gruyter Open;
 • Redaktor prowadzący: Innovation & Impact, de Gruyter Open;
 • Recenzent: Applied Energy (Elsevier); International Journal of Turbo and Jet Engines (de Gruyter); Open Engineering (de Gruyter); International Journal of Green Energy (Taylor & Francis); Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces (Maney Publishing); Archive of Mechanical Engineering (PAN); Transactions of IFFM (PAN); Proceddings of American Society of Mechanical Engineering (ASME), Journal of Theoretical and Applied Mechanics (PTMTS), International Journal of Fluid Mechanics Research (Begell House), International Journal of Automotive and Mechanical Engineering (UMP)

E-mail: grzegorz@amberediting.pl
Profil naukowy na ResearchGate
Profil Google Scholar
Profil na LinkedIn