Przekształcimy wersję roboczą Twojego artykułu w wybitną publikację

 

Skorzystaj z naszych spejalistów, którzy przygotują Twój artykuł do wysłania do wiodącego czasopisma naukowego z Twojej dziedziny. Z naszą pomocą, krok po kroku, Twój tekst zostanie przeanalizowany przez tłumacza technicznego, międzynarodowego eksperta z Twojej branży oraz angielskiego korektora. Możemy również Ci pomóc w wyborze odpowiedniego czasopisma dla Twojego artykułu.

Skorzystaj z pojedynczej lub pakietu wszystkich usług dla Autorów:

Tłumaczenie tekstu na język angielski przez tłumacza technicznego

Dowiedz się więcej

Zagwarantuj swoim badaniom międzynarodowy odbiór
Brak dobrej znajomości języka nie może ograniczać Twojego potencjału naukowego. Dlatego przygotowaliśmy ofertę tłumaczeń artykułów naukowych z języka polskiego na angielski.

Nasi tłumacze posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z tekstami naukowymi
Najlepiej przesłać nam do tłumaczenia gotową publikację zawieracjącą wszystkie sekcje (tytuł, afiliacje autorów, abstrakt, literaturę). Jeżeli czasopismo wymaga dodania tzw. „highlights”, to również zalecamy wstawienie ich na początku dokumentu. W rezultacie otrzymasz przetłumaczony tekst wraz z ewentualnymi uwagami językowymi. Tłumacze umieszczają takie uwagi w sytuacji, gdy w oryginalnym tekście znaleźli błąd natury językowej, lub potrzebują informacji niezbędnej do właściwego przetłumaczenia danej frazy (np. jeżeli jakaś metoda statystyczna ma różne nazwy w języku angielskim).

Wyślij swój artykuł do wyceny

 

Anonimowa recenzja merytoryczna wykonana przez eksperta z Twojej branży

Dowiedz się więcej

Unikalna część naszej oferty pozwalajaca na podniesienie jakości naukowej artykułu
Zadaniem eksperta jest zapoznanie się z zawartością merytoryczną artykułu i zaproponowanie zmian i poprawek mających na celu zapewnienie standardu tekstu odpowiadającego wymaganiom czasopism z Listy Filadelfijskiej.

W wyniku anonimowej recenzji otrzymasz formularz z rekomendacjami poprawek i zmian. Po wprowadzeniu poprawek, artykuł zostanie ponownie wysłany do recenzenta, ktory prześledzi wprowadzone zmiany i potwierdzi gotowość artykułu do zgłoszenia do czasopisma.

Jesteśmy jedyną firmą w kraju oferującą tego typu usługę. Jest ona szczególnie zalecana dla autorów piszących pierwszą publikację naukową do czasopisma posiadającego współczynnik wpływu (impact factor). Korzystają z niej również autorzy, którym szczególnie zależy na przyjęciu artykułu do druku w prestiżowym czasopiśmie o wysokich standardach.

Recenzentem artykułu będzie ekspert z dziedziny odpowiadającej treści artykułu, a zaproponowane poprawki będą bazowały na wieloletnim doświadczeniu w roli naukowca i recenzenta. Nasi eksperci to pracownicy wiodących brytyjskich uczelni (m.in. Oxford University, Manchester Metropolitan University, Loughborough University, Imperial College London, York University czy University of Leeds) , którzy pełnią rolę redaktorów lub recenzentów w co najmniej jednym czasopiśmie posiadającego współczynnik wpływu. Dzięki dotychczasowej działalności Amber Editing jest rozpoznawalną marką na terenie Wielkiej Brytanii. Nasza baza recenzentów jest stale poszerzana i jesteśmy w stanie pozyskać eksperta z dowolnej dziedziny naukowej.

Wyślij swój artykuł do wyceny

 

Analiza językowa wykonana przez angielskiego korektora (proofreading)

Dowiedz się więcej

Zadbaj o to, by przekaz Twojego artykułu był jasny i przejrzysty
Błędy gramatyczne i brak przejrzystości tekstu są częstym powodem odrzucenia artykułu przez redaktora czasopisma. Oferujemy korektę gramatyczną (tzw. proofreading) odpowiadającą standardom wiodących międzynarodowych czasopism naukowych.

W wyniku proofreadingu otrzymasz tekst źródłowy z naniesionymi poprawkami gramatycznymi, oraz komentarzami. Przykładowa strona tekstu po proofreadingu jest dostępna pod tym linkiem.

Usługa jest polecana jako ostatni etap przygotowywania artykułu. Większość klientów zgłasza się do nas z prośbą o proofreading artykułu napisanego od razu w języku angielskim. Warto jednak dodać, że proofreadingowi powinny być również poddawane artykuły przetłumaczone przez profesjonalnych tłumaczy dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Istotne aby artykuł zawierał wszelkie rysunki i tabele, co pomaga korektorowi ocenić jasność przekazu.

AMBER EDITING współpracuje z grupą brytyjskich korektorów, dla których angielski jest językiem ojczystym. Są to osoby specjalizujące się w pracy nad artykułami naukowymi. Dla każdego tekstu dobierany jest korektor z największym doświadczeniem w pracy z tekstami z danej dziedziny.

Wyślij swój artykuł do wyceny

 

Wybór odpowiedniego czasopisma dla Twojego artykułu

Dowiedz się więcej

Zadbaj by Twój artykuł został dostrzeżony
Nieprzemyślany wybór czasopisma może być przyczyną odrzucenia artykułu przez redaktora.  W przypadku przyjęcia do druku w niewłaściwym czasopiśmie, skazuje artykuł na małą widoczność skutkującą niewielką liczbą cytowań.

Świadomy naukowiec przy wyborze czasopisma kieruje się wieloma czynnikami takimi jak: tematyka czasopisma, wskaźniki bibliometryczne, indeksowanie w bazach danych, punktacja na liście MNiSW, potencjalni czytelnicy. Proces wyboru czasopisma może być jednak frustrujący i pracochłonny. Amber Editing może wykonać tę pracę za Ciebie. Na życzenie klienta przygotujemy formularz zawierający rekomendację trzech czasopism dopasowanych do artykułu i wymagań autora.

Nasza rekomendacja zawiera również proponowaną strategię postępowania przy wysyłaniu artykułu i jej uzasadnienie. Nasze rady pozwolą Ci zrozumieć w jaki sposób  wykorzystać potencjał swojego artykułu i dotrzeć do szerokiego grona czytelników.

Wyślij swój artykuł do wyceny

 

Poniższy diagram przedstawia sekwencję realizacji pakietu wszystkich usług. Wyszczególnione są role autora i Amber Editing wraz z maksymalnym czasem realizacji poszczególnych usług.

workflowWyślij swój artykuł do wyceny