Jak skutecznie odpowiadać na recenzję?

Amber Editing > Współpraca z redakcją  > Jak skutecznie odpowiadać na recenzję?
Wyszukiwanie czasopisma naukowego z narzędziami typu „journal finder”

Jak skutecznie odpowiadać na recenzję?

 

Skuteczna poprawka artykułu to taka, która jest pierwszą i zarazem ostatnią wersją poprawionego artykułu. Jako autorzy powinniśmy za wszelką cenę unikać drugiej (i kolejnych) poprawek, gdyż z każdą kolejną zbliżamy się niebezpiecznie do możliwości odrzucenia artykułu przez redaktora zniecierpliwionego zbyt długim procesem recenzji.

 

Recenzja artykułu wygląda znacznie gorzej gdy czytamy ją po raz pierwszy. Szczególnie, jeśli zostaliśmy poproszeni o wniesienie znaczących poprawek (Major Revision). Dobrym sposobem jest zostawienie recenzji na dzień, lub dwa i przeczytanie jej ponownie po tym jak emocje nieco opadną. Warto pamiętać na tym etapie, że jeżeli artykuł nie został odrzucony, to mimo poprawek o które zostaliśmy poproszeni, jesteśmy w doskonałej pozycji – nasz artykuł został wstępnie wytypowany jako nadający się do czasopisma, a jedyne co musimy zrobić to nanieść poprawki zasugerowane przez recenzentów. Warto docenić otrzymane recenzje jako dodatkową możliwość polepszenia jakości naszego artykułu. W końcu jakiś ekspert występujący w roli recenzenta poświęcił swój czas na przeanalizowanie naszego artykułu i zaproponował konkretne zmiany, dzięki którym wartość merytoryczna naszej pracy będzie jeszcze większa.

 

Przygotowując odpowiedź na recenzję do czasopisma powinniśmy postawić się w roli redaktora i recenzenta. Nasza odpowiedź powinna być przygotowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić im decyzję o akceptacji poprawionego artykułu. Oto jak możemy to osiągnąć:

  • Odpowiadamy na wszystkie punkty recenzentów;
  • Prezentujemy poprawki w sposób zorganizowany i przejrzysty;
  • Wyróżniamy poprawiony tekst w artykule;
  • Złączamy list do redaktora.

 

Odpowiadamy na wszystkie punkty recenzentów

Pierwszy punkt wydaje się oczywisty, jednak czasami mamy pokusę pominięcia jakiegoś punktu, który jest dla nas szczególnie niewygodny. Być może nie chcemy wykonać dodatkowych badań, o które prosi recenzent, albo nie widzimy potrzeby usuwania jakiegoś rysunku. Nawet jeśli tak jest, to nie powinniśmy pomijać takiego punktu z nadzieją, że redaktor i recenzent go nie zauważą. Mamy pełne prawo nie zgadzać się z komentarzem recenzenta, ale w takim przypadku wyjaśniamy powód dla którego nie wykonaliśmy danej poprawki. Nie zostawiamy natomiast żadnych niedomówień, dających podstawy do zarzutu o nie dostosowanie się do opinii recenzentów.

 

Prezentujemy poprawki w sposób zorganizowany i przejrzysty

Drugi punkt odnosi się do formy prezentacji naniesionych poprawek. Najlepszym sposobem jest przygotowanie osobnego dokumentu “Response to Reviewers” z tabelą zawierającą następujące kolumny:

  • Kolejny numer komentarza recenzenta (1, 2, 3 itd.);
  • Oryginalne brzmienie komentarza (kopiujemy z listo od redakcji);
  • Numer strony do której odnosi się komentarz;
  • Nasza odpowiedź.

 

Wyróżniamy poprawiony tekst w artykule

Jeśli zastosujemy się do trzeciego punktu, bardzo usprawnimy pracę redaktora i recenzenta, którzy skoncentrują swoją uwagę tylko na dodanym lub poprawionym tekście. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia autora, gdyż podświadomie wymusimy koncentrację uwagi na poprawkach. Unikniemy w ten sposób możliwości pojawienia się nowych zastrzeżeń i uwag, które nie zostały nam przekazane za pierwszym razem.

 

Załączamy list do redaktora

Czwarty punkt sugeruje załączenie listu do redaktora. W takim liście powinniśmy podziękować za otrzymane recenzje i poinformować o sposobie w jaki przygotowaliśmy naszą odpowiedź. Typowy tekst takiego listu wygląda następująco:

 Dear Editor,

Thank you for your email dated … enclosing the reviewers’ comments. We are grateful to the reviewers for taking their time to read our paper and for their constructive comments. We have carefully reviewed the comments and have revised the manuscript accordingly. Our responses are given in a point-by-point manner in the attached “Response to Reviewers” document. Changes to the text are shown in red in the revised manuscript.

We hope the revised version is now suitable for publication and look forward to hearing from you in due course.

 

Podsumowanie

Jeśli zastosujemy się do powyższych czterech punktów, poprawka artykułu w odpowiedzi na otrzymane recenzje powinna być skuteczna. Mimo że proces ten wymaga od nas dodatkowego wysiłku i pracy, pamiętajmy że jest to też szansa na poprawę jakości artkułu. Dzięki takiemu podejściu powinno być nam łatwiej przygotować dobrą odpowiedź na recenzję.

 

Tomek