Co sprawdzić przed wysłaniem artykułu do czasopisma

Amber Editing > Praca nad artykułem  > Co sprawdzić przed wysłaniem artykułu do czasopisma
Co sprawdzić przed wysłaniem artykułu do czasopisma

Co sprawdzić przed wysłaniem artykułu do czasopisma

Duża część artykułów wysyłanych do czasopism odpada w przedbiegach za niespełnienie prostych wymagań technicznych. Często takie artykułu odrzucane są przez Desk Rejection zanim zostaną wysłane do recenzentów. Wyjaśnię jak tego uniknąć i jakie punkty sprawdzać przed wysłaniem artykułu do czasopisma.

 

Współpracującym z nami autorom oferujemy usługę anonimowej recenzji merytorycznej wykonanej przez eksperta z dziedziny odpowiednio dobranej do tematyki artykułu. Zadaniem eksperta jest zapoznanie się z zawartością artykułu i zaproponowanie zmian i poprawek mających na celu zapewnienie standardu tekstu odpowiadającego wymaganiom wiodących międzynarodowych czasopism naukowych.

 

Zanim wyślemy artykuł do eksperta, prosimy zwykle naszych autorów o sprawdzenie artykułu z pomocą przygotowanej przez nas listy pytań. Są to zalecenia uniwersalne dla artykułów we wszystkich dziedzinach. Dzięki wykluczeniu podstawowych błędów i niedociągnięć nasi recenzenci mogą skoncentrować się na wartości merytorycznej artykułu.

 

Lista ta doskonale nadaje się do sprawdzenia ogólnej jakości każdego artykułu przed wysłaniem do dowolnego czasopisma. Rozbiję ją tutaj na czynniki pierwsze i wyjaśnię dlaczego warto z niej korzystać. Pierwsze punkty listy dotyczą tytułu:

 1. Czy tytuł jest zwięzły i czy wzbudza zainteresowanie czytelnika? Czy będzie wybijał się na tle dwudziestu innych artykułów w czasopiśmie?

 

Dobry tytuł pozwala nam zawalczyć o czytelnika i jego uwagę. Pisałem o tym szerzej we wpisie Jak dobrać skuteczny tytuł artykułu.

 1. Czy abstrakt wyjaśnia dlaczego badania zostały przeprowadzone; dlaczego uzyskane wyniki są ważne; czy abstrakt przedstawia główne wnioski wynikające z pracy?

 

Dobry abstrakt wciąga czytelnika w historię, którą autor chce przekazać w swoim artykule. Przepis na abstrakt opisałem we wpisie Jak w ciągu 10 minut napisać dobry abstrakt.

 1. Czy sekcja Wprowadzenie wyjaśnia czytelnikowi szerszy kontekst pracy i czy uzasadnia konieczność przeprowadzonych badań?
 2. Czy autorzy zacytowali najważniejsze prace innych autorów z danej dziedziny?

 

We Wprowadzeniu powinny znaleźć się następujące informacje: w jakiej dziedzinie się poruszamy; jaki problem podejmujemy; dlaczego ten problem jest ważny/interesujący; jacy autorzy przyczynili się do aktualnego stanu wiedzy; co konkretnego ci autorzy udowodnili/pokazali; co nowego niesie nasza praca; jaka jest nasza hipoteza.

 1. Czy autorzy posługują się strukturą IMRaD (Introduction, Methods, Results and Discussion)?
 2. Czy tytuł i kolejność poszczególnych sekcji i pod-sekcji artykułu dobrze oddają organizację tekstu?
 3. Czy długość każdego paragrafu jest dłuższa niż długość pojedynczego zdania, ale nie dłuższa niż strona maszynopisu.

 

Artykuł powinien być zaprezentowany w sposób logiczny a poszczególne sekcje powinny układać się w płynną całość prezentując całość historii przekazanej w artykule. Każdy paragraf powinien prezentować pojedynczą myśl czy wniosek i nie mieszać kilku wątków.

 

Kolejne punkty z naszej listy dotyczą prezentacji danych oraz jakości rysunków i tabel:

 1. Czy wszystkie tabele i rysunki posiadają tytuły?
 2. Czy wszystkie tabele i rysunki są wspomniane w tekście?
 3. Czy elementy rysunków i czcionka są wystarczająco duże, aby po zmniejszeniu do szerokości kolumny w artykule były nadal czytelne?
 4. Czy wszystkie rysunki i tabele są ponumerowane w kolejności pojawiania się w tekście?
 5. W przypadku używania wcześniej opublikowanych rysunków – czy uzyskane jest zezwolenie od wydawcy na ich reprodukcję?

 

Na podstawie rysunków redaktor i recenzenci mogą szybko wyrobić sobie opinię na temat jakości całego artykułu. Warto włożyć trochę wysiłku w efektywną prezentację danych, czyli taką, która jest łatwa w odbiorze dla czytelnika. Większość redaktorów przed wysłaniem tekstu do recenzji przygląda się również dyskusji wyników:

 1. Czy w sekcji Dyskusja autorzy jedynie przedstawili uzyskane wyniki czy je należycie zinterpretowali odnosząc się do aktualnego stanu wiedzy?

 

W dobrej Dyskusji autorzy nie tylko informują o uzyskanych wynikach, ale proponują interpretację popartą faktami i odniesieniami do literatury; nie tylko przedstawiają teorię ale również wyjaśniają dlaczego teoria powinna być zastosowana; nie tylko podają informację ale wyciągają wnioski.

 

Częstą praktyką jest również sprawdzenie bibliografii:

 1. Czy liczba referencji i ich jakość jest odpowiednia?
 2. Czy w referencjach nie ma zbyt wielu autocytowań?
 3. Czy wykaz literatury zawiera pozycje z pełnymi danymi bibliograficznymi wraz z pełnym brzmieniem tytułów?

 

Dobra lista referencji potwierdza kompetencje autora i daje sygnał o wartości artykułu. Na podstawie literatury autorzy powinni formułować przypuszczenia dotyczące najważniejszej części artykułu – celu badawczego. Więcej na ten temat w naszym wpisie Czym się różni zła bibliografia od dobrej bibliografii?

 1. Czy przygotowany jest „Cover Letter” do redaktora czasopisma?
 2. Czy dane redaktora w „Cover Letter” są aktualne?

 

List „Cover Letter” pozwala autorom zwrócić się bezpośrednio do Redaktora i wyjaśnić dlaczego artykuł powinien zostać opublikowany i dlaczego akurat właśnie w jego czasopiśmie. Na koniec kilka oczywistych spraw organizacyjnych:

 1. Czy niekonieczne skróty są wyeliminowane a konieczne wyjaśnione?
 2. Czy wszystkie symbole, poza ogólnie przyjętymi symbolami matematycznymi są wyjaśnione?

 

Powyższa lista to zbiór ogólnych zaleceń, które nie odnoszą się do wymagań konkretnego czasopisma. Dlatego przed wysłaniem artykułu należy również zapoznać się z zaleceniami wybranego czasopisma w sekcji Guide for Authors i sprawdzić czy strona czasopisma informuje o dodatkowych wymaganiach dotyczących formatowania tekstu.

 

Tomek