Czy chcesz pisać artykuły naukowe w sposób zorganizowany, skuteczny i dający satysfakcję?

Czy uważasz, że publikowanie jest ważne dla Twojej kariery naukowej?

A może chcesz aby Twoja jednostka naukowa rosła w rankingach?

Zaproś do siebie trenerów, którzy pomogli już 500+ naukowcom publikować skutecznie!

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Skuteczne publikowanie wyników badań w międzynarodowych czasopismach jest podstawą kariery naukowca. Żaden eksperyment nie jest ukończony, dopóki jego wyniki nie zostaną opublikowane. A jeśli chcemy odnieść sukces zawodowy, musimy pisać w sposób efektywny.

Wszystko staje się łatwe, gdy wiemy, jak coś zrobić. Umiejętność pisania publikacji naukowych nie stanowi tu wyjątku, dlatego nasze intensywne szkolenie ma za zadanie:

 • dostarczyć materiały i techniki gwarantujące pisanie publikacji naukowych w sposób skuteczny i zapewniający przyjęcie do publikacji w wiodących czasopismach międzynarodowych,
 • sprawić aby proces przygotowania i publikowania wyników badań był przyjemny i dający satysfakcję z wykonywanej pracy.

Program szkolenia powstał na podstawie wiedzy praktycznej, wynikającej z ponad dziesięcioletniego doświadczenia w redagowaniu, recenzowaniu oraz pisaniu artykułów do międzynarodowych czasopism naukowych. Dzięki działalności w ramach naszej firmy doskonale znamy cele i potrzeby polskich naukowców, dlatego przedstawiane na szkoleniach metody i techniki potwierdzone są sukcesami naszych Klientów.

 

Opinie uczestników

Poniżej przedstawiamy średnią ocen ze szkoleń sporządzoną na podstawie ponad 100 ankiet z naszych szkoleń.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania (4,6 / 5)
Umiejętności nabyte na szkoleniu będą przeze mnie stosowane w przyszłości (4,8 / 5)
Będę korzystała/korzystał z otrzymanych materiałów szkoleniowych (4,7 / 5)
Materiał był dobrze zorganizowany i przedstawiony w sposób klarowny (4,7 / 5)
Trenerzy posiadali odpowiednie kompetencje (4,9 / 5)
Poleciłabym/poleciłbym szkolenie znajomym (4,6 / 5)
W czasie szkolenia przeznaczono odpowiednią ilość czasu na pytania i dyskusje (4,8 / 5)
Ocena całości szkolenia   (4,7 / 5)

 

Zobacz co o naszych szkoleniach napisali uczestnicy

Loading Quotes...

Program szkolenia

Program układamy indywidualnie na podstawie dziedziny nauki, doświadczenia uczestników, rozmiaru grupy i długości szkolenia. Przykładowe szkolenie zawiera następujące elementy:

 • Zasady przygotowywania tekstu do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych;
 • Jakość publikacji, cytowania i współczynniki wpływu;
 • Kryteria i metody wyboru czasopisma;
 • Przygotowanie do pisania: budowanie bazy literaturowej;
 • Jak pisać efektywnie, zwięźle i jasno;
 • Publikowanie w modelu Open Access;
 • Struktura i elementy tekstów naukowych: tytuł, abstrakt, wstęp, wyniki, dyskusja, wnioski;
 • Myśl przewodnia i główny przekaz artykułu;
 • Efektywne prezentowanie wyników, rola ilustracji i innych elementów graficznych (tabel, wykresów) w tekstach;
 • Analiza etapów przygotowywania tekstu do publikacji w czasopiśmie naukowym;
 • Prawo autorskie, własność intelektualna i plagiat;
 • Polityka wydawnicza, system peer-review, zadania edytorów, recenzentów;
 • Wprowadzenie artykułu do systemu Editorial Manager i pierwszy kontakt z redakcją;
 • Interpretacja wiadomości od czasopisma i przygotowanie odpowiedzi;
 • Promowanie artykułu i całego dorobku;
 • Występowanie w roli recenzenta.

 

Zapytania ofertowe

Ofertę szkoleń dla instytucji przygotowujemy indywidualnie. Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres kontakt@amberediting.pl

 

Webinarium

Dla zainteresowanych instytucji zorganizujemy darmowe webinarium, podczas którego skoncentrujemy się na kilku wybranych aspektach efektywnego publikowania naukowego. W webinarium może brać udział do 100 uczestników równocześnie! Każdy z uczestników otrzyma adres internetowy, pod którym o określonym czasie i w określonym dniu będzie w stanie dołączyć do interaktywnej prezentacji.

Zapytania na temat webinarium prosimy kierować na adres kontakt@amberediting.pl

 

Szkolenie-IMP-5
IMG_0200
szkolenie
IMG_0186
Szkolenie-IMP-8
IMG_0403
IMG_0193
Szkolenie-IMP-11
DSC05826

 

Profile Trenerów

tomekDr inż. Tomasz Liśkiewicz pracuje jako Associate Professor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. Zanim rozpoczął pracę w Leeds w 2005 roku jako post-doc, pracował na uczelniach w Polsce i we Francji. Odbył dwuletni staż techniczny w Calgary w Kanadzie. Jest członkiem Institute of Physics w Londynie oraz został nominowany jako Fellow of the Institution of Mechanical Engineers w Londynie. Tomasz posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako redaktor, recenzent i autor. Od roku 2007 pełni rolę współredaktora naczelnego czasopisma „Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces” oceniając wartość merytoryczną artykułów i nadzorując przebieg procesu peer-review. Jest redaktorem technicznym czasopisma „Anti-Corrosion Methods and Materials”. Regularnie recenzuje artykuły w 12 międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu inżynierii materiałowej. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”. Tomasz posiada ośmioletnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania i prowadzenia szkoleń. Jest certyfikowanym absolwentem szkoły trenerskiej Peak Potentials (USA).

DSC_9422nDr inż. Grzegorz Liśkiewicz pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde (Glasgow). Odbywał staże naukowe w Leeds University, Oxford University, University of Cambridge. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, dwuktotnie został uhonorowany stypendium Ministra Nauki.  Otrzymał liczne nagrody, min. dla najlepszego absolwenta, nagrogę Polskiej Agencji Prasowej „popularyzator nauki”, nagrodę za najlepszy artykuł. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, stowarzyszenia Top 500 Innovators. Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełnił rolę Coordinating Editor w Open Engineering gdzie nadzorował przebieg procesu peer-review oraz podejmował decyzję o akceptacji/odrzuceniu artykułów. Jest pomysłodawcą i Redaktorem Prowadzącym czasopismo Innovation & Impact. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z publikowania naukowego.