Odpowiadamy na Wasze pytania

Amber Editing > Kariera naukowca  > Odpowiadamy na Wasze pytania

Przed opublikowaniem tego wpisu poprosiliśmy Was o przesłanie pytań, na które chcielibyście poznać nasze odpowiedzi. Spośród wszystkich przesłanych, wybraliśmy najczęściej powtarzające się tematy. Dziękujemy za pytania i poniżej znajdziecie nasze odpowiedzi.


Jaka jest różnica pomiędzy usługami language editing i proofreading?
Proofreading wykonujemy na tekstach, które już są dobrze napisane i wymagają jedynie szybkiego sprawdzenia i ewentualnego wychwycenia drobnych pomyłek gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i innych prostych błędów językowych. Proofreading jest ważną usługą, ponieważ każdy tekst przeznaczony do publikacji musi przekazać swoje przesłanie w możliwie najbardziej przejrzysty sposób. Aby tekst był łatwy w odbiorze nie mogą występować błędy ortograficzne, gramatyczne lub interpunkcyjne, ani niespójność w języku, ponieważ mogą one podważyć wpływ tekstu i wiarygodność autora.
Teksty, które wymagają większej ingerencji, nie tylko w gramatykę, ale również w stylistykę, należy poddać usłudze Language Editing. Podczas edycji korektor proponuje zmiany, które poprawiają ogólną jakość tekstu. Szczególnie tyczy się to używania właściwej składni angielskiej, która jest tak odmienna od języka polskiego. Niektóre zdania mogą być przepisane od nowa w celu zmiany składni, szyku lub lepszego sformułowania myśli. Po edycji tekst będzie miał spójny i konkretny styl, wyraźną ekspresję, a ogólna czytelność zostanie znacznie ulepszona. Usługa Language Editing jest konieczna w przypadku gdy tekst jest zbudowany z dużej ilości zbyt długich zdań.


Czy po usłudze tłumaczenia z polskiego na angielski proofreading jest konieczny?
Tak, proofreading jest zalecany po tłumaczeniu z polskiego na angielski. Nawet najlepszy tłumacz nie zastąpi osoby, która posługuje się językiem angielskim od urodzenia (tzw. native speaker). Proofreading jest naturalnym uzupełnieniem usługi tłumaczenia w sytuacji, gdy jakość języka ma szczególne znaczenie, a tak właśnie jest w przypadku recenzowanych artykułów naukowych.


Potrzebuję szybką korektę językową tekstu, jak długo trwa u Państwa taka usługa?
Standardowy czas wykonania usługi korekty językowej to siedem dni roboczych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czasami nasi klienci chcą otrzymać poprawione artykuły szybciej. Dlatego oferujemy usługę szybkiej korekty wykonaną w ciągu 48 godzin. Taka usługa jest oczywiście droższa od standardowej korekty językowej.


Mam artykuł zawierający x słów, ile będzie kosztowało tłumaczenie/recenzja/proofreading?
Cena usługi Amber Editing zależy od długości tekstu. Nasi tłumacze jak i angielscy korektorzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie ilości słów w dokumencie. Ekspert dostarczający analizę merytoryczną otrzyma również większe wynagrodzenie w przypadku dłuższego artykułu. Na naszej stronie udostępniamy kalkulator, który dość dokładnie wylicza cenę końcową za usługę w zależności od ilości wprowadzonych słów w dokumencie.


Co należy rozumieć przez pomoc w wyborze czasopisma do opublikowania artykułu?
Wybór czasopisma może być frustrujący i pracochłonny, dlatego pomagamy autorom w tym procesie. Usługa polega na przygotowaniu rekomendacji trzech czasopism dopasowanych do tematyki artykułu autora. Zwykle są to trzy różne tytuły pod względem współczynników typy Impact Factor, Eigenfactor oraz różnej liczby punktów z listy MNISW. Oprócz wyboru czasopism sugerujemy strategię postępowania przy wysyłaniu artykułu wraz z jej uzasadnieniem.


Nasza jednostka poszukuje firmy, która będzie dostarczała usługę korekty językowej artykułów naukowych przez kolejny rok. Czy istnieje możliwość podpisania umowy na świadczenie takich usług z Waszą firmą?
Tak, istnieje taka możliwość. Możemy przygotować indywidualną ofertę usług tłumaczenia, recenzji merytorycznej oraz korekty językowej artykułów naukowych dla jednostki naukowej. Oferta polega na preferencyjnych stawkach, które proponujemy instytucjom gotowym podpisać umowę o współpracy o określonej wartości.


Kiedy odbywają się najbliższe szkolenia dla naukowców?
Szkolenia otwarte, na które mogą zapisać się indywidualni uczestnicy, prowadzimy we współpracy z CPI w Warszawie: www.cpi.com.pl
Kalendarz nadchodzących szkoleń:

2 kwiecień: Publikowanie Naukowe

8 maj: Pisanie Pracy Doktorskiej

28 maj: Prezentacje naukowe w Trzech Krokach

W czerwcu planujemy również szkolenia z zakresu „Komercjalizacji badań” oraz „Praktycznych narzędzi w pracy autora”, które wkrótce będą dostępne na stronie CPI.


Nasza jednostka rozważa zaproszenie firmy Amber Editing do przeprowadzenia szkolenia w naszej jednostce. Czy istnieje możliwość ustalenia dokładnego zakresu i tematów poruszanych podczas szkolenia?
Oczywiście. Ogólny zakres tematyczny oferowanych przez nas szkoleń (dla autorów publikacji, dla redakcji czasopism i dla firm) jest zgodny z naszą ofertą na stronie Szkolenia. Ostateczny zakres konsultujemy natomiast indywidualnie z każdą instytucją w zależności od poziomu doświadczenia uczestników, wielkości grupy oraz czasu trwania szkolenia (jedno- lub wielo-dniowe).

Tomek