Przepis na dobry artykuł

Amber Editing > Praca nad artykułem  > Przepis na dobry artykuł
Przepis na dobry artykul

Przepis na dobry artykuł

 

Koniec roku jest okresem refleksji, co skłoniło mnie do przemyśleń na temat charakterystyki dobrego artykułu naukowego. Spostrzeżenia moje wynikają z własnego doświadczenia w pisaniu i publikowaniu artykułów, z doświadczenia prowadzenia czasopisma naukowego w roli redaktora, oraz z interakcji i dyskusji z uczestnikami naszych szkoleń. Okres świąteczny jest często pretekstem do próbowania nowych przepisów kulinarnych. Mój przepis na dobry artykuł postanowiłem ograniczyć do sześciu podstawowych składników.

 

Przekaz główny artykułu

Dlaczego chcę napisać ten artykuł? Jaką wartość dodaną wniesie on do aktualnego stanu wiedzy? Jaki będzie najważniejszy przekaz, z którym czytelnik pozostanie po przeczytaniu tekstu? Z doświadczenia wiem, że niezbyt często autorzy zadają sobie takie pytania przed przystąpieniem do pisania artykułu. Zwykle scenariusz przygotowania do pisania publikacji wygląda tak: mamy te wszystkie wyniki, teraz trzeba z nich ułożyć artykuł. Postępując w ten sposób napiszemy z pewnością jakiś artykuł, a jeśli trafimy na przychylnych recenzentów to być może zostanie nawet przyjęty do czasopisma. Będzie to jednak bardzo przeciętny artykuł, który nie będzie raczej cytowany i szybko zostanie zapomniany.

 

Większość dobrych artykułów oraz wszystkie wybitne, mają jedną wspólną cechę: po ich przeczytaniu czytelnik wie dlaczego taki artykuł powstał i co nowego wniósł do aktualnego stanu wiedzy (tzw. novelty). Nie bez powodu jest to pierwszy punkt na mojej liście. Bez zadbania o przejrzysty przekaz główny, nie powstanie dobry artykuł.

 

Najlepszym sposobem na określenie przekazu głównego jest czysta kartka papieru. Wystarczy przez 30 minut naszkicować kilka pomysłów na organizację artykułu, biorąc pod uwagę nasze wyniki i stan literatury w naszej dziedzinie. Robimy to zanim przystąpimy do pisania artykułu i zanim zdefiniujemy tytuł. Robiąc to proste ćwiczenie, będziemy lepsi od 90% autorów, którzy nie zadają sobie trudu odpowiedzi na proste pytanie: dlaczego chcę napisać ten artykuł?

 

Wprowadzenie

Przepis na dobre wprowadzenie jest prosty: wyjaśniamy czytelnikowi aktualny stan wiedzy i na tej podstawie przedstawiamy lukę w danej dziedzinie. Ta luka jest następnie wypełniona przez badania i wyniki przedstawione w artykule.

 

Po przeczytaniu wprowadzenia, czytelnik musi być przekonany, że artykuł jest ważny i potrzebny. Dobre wprowadzenie ma określoną strukturę: na początku autor wprowadza czytelnika w ogólną dziedzinę badawczą, następnie przytacza najważniejsze wyniki innych autorów, a na końcu przedstawia konkretny problem (lukę), który zostanie rozwiązany.  Bardzo ważna jest jakość przytoczonej literatury, nie tylko ilość.

 

Jakość rysunków

Dobry artykuł jest schludny i starannie zaprezentowany. Tyczy się to szczególnie wszelkich diagramów, wykresów i rysunków. Jeśli chcemy uzyskać dobry rezultat, musimy włożyć trochę więcej wysiłku niż tylko skopiować wykresy z Excela. Zadbajmy o takie rzeczy jak:

  • wielkość czcionki na wykresach,
  • jakość fotografii,
  • słupki błędów przy wynikach,
  • właściwy dobór kolorów (pamiętając o wydrukach czarno białych),
  • dodatkowe informacje i opisy na rysunkach,
  • jeśli to możliwe – złożenie kilku wykresów w jeden,
  • zamieszczenie wyczerpujących opisów pod rysunkiem.

 

Dyskusja wyników

Autor powinien zacząć sekcję dyskusji (Discussion) od analizy własnych wyników i wyjaśnienia jak rozwiązują one problem zdefiniowany we wprowadzeniu. Sekcja powinna zakończyć się natomiast powiązaniem wyników z ogólnym stanem wiedzy, czyli znów odnosimy się do literatury. Pamiętajmy, że w dobrych artykułach sekcja prezentujące wyniki (Results) nie jest pomieszana z sekcją dyskusji wyników.

 

W dyskusji interpretujemy wyniki a nie tylko je przedstawiamy, np. w przeciętnej dyskusji autor wyszczególni użyte metody, a w dobrej dyskusji wyjaśni dlaczego użyte metody są właściwe; w przeciętnej dyskusji autor informuje o danej obserwacji, a w dobrej dyskusji ocenia silne i słabe strony obserwacji, itd.

 

Abstrakt

Bez dobrego abstraktu nawet najlepszy artykuł może w ogóle nie zostać dostrzeżony. O tym jak w ciągu 10 minut napisać dobry abstrakt pisałem w jednym z wcześniejszych wpisów.

 

Korekta językowa

Zarówno dla autora tego wpisu jak i dla większości polskich naukowców, język angielski nie jest językiem ojczystym. Bez względu na to jak dobrze się nim posługujemy, czy jak dużo czasu spędziliśmy zagranicą – będziemy robili większe lub mniejsze błędy. Najczęściej jest to używanie polskiej gramatyki i składni, oraz nieumiejętne posługiwanie się przedimkami „a”, „an” oraz „the”. Dobry artykuł prezentuje ciekawe dane i wyniki wyróżniając się przejrzystym i poprawnym językiem. Dlatego warto korzystać z usługi profesjonalnej korekty przed wysłaniem artykułu do czasopisma. Koszt usługi poniesiemy tylko raz, a poprawiony tekst będzie dostępny w Internecie już zawsze.

 

Tomek