Sekcja Wprowadzenie: metoda siedmiu kroków

Amber Editing > Praca nad artykułem  > Sekcja Wprowadzenie: metoda siedmiu kroków

Sekcja Wprowadzenie: metoda siedmiu kroków

 

Po Dyskusji, sekcja Wprowadzenie jest według mnie najtrudniejszą częścią artykułu naukowego do napisania. Nie wystarczy rozwodzić się tu nad dobrze sobie znanymi wynikami, czy metodą badawczą; trzeba wykazać się obszerną wiedzą z zakresu tematycznego artykułu i przekazać ją w zwięzłej, łatwej do odbioru dla czytelnika formie. Jako pragmatyk, lubię rozbijać złożone problemy na czynniki pierwsze i skutecznie atakować je indywidualnie, tak aby duży abstrakcyjny projekt składał się z jasno określonych kroków, które mogę rozplanować w czasie. Taki właśnie sposób opracowałem dla napisania sekcji Wprowadzenie, który dobrze sprawdza się w pracy z moimi doktorantami i uczestnikami szkoleń.

 

Warunkiem koniecznym do powstania sekcji Wprowadzenie jest dokonanie obszernego przeglądu literatury. Zanim zaczniesz jednak cokolwiek czytać czy pisać dobrze jest ustalić termin, do kiedy przegląd literatury i Wprowadzenie mają być gotowe. Nie wystarczy jednak traktować tej deklaracji jako tylko niezobowiązującego życzenia! Musisz wyznaczyć konkretny termin i zobowiązać się do dotrzymania go osobie trzeciej, np. współautorowi bądź promotorowi. W ten sposób Twoja podświadomość będzie pomagała Tobie w osiągnięciu zamierzonego celu i nie będziesz próbować unikać pracy nad Wprowadzeniem. Kolejnym dobrym sposobem na przygotowanie się do zadania jest zablokowanie w kalendarzu kilku dwu-cztero godzinnych sesji w ciągu najbliższych dni. Pół godziny to zdecydowanie za mało na wdrożenie się w temat i wykonanie wartościowej pracy, natomiast ślęczenie cały dzień nad jednym zadaniem jest nużące i nieefektywne.

 

Pracę nad sekcją Wprowadzenie proponuję rozbić na następujące siedem kroków:

 

Przygotowanie do przeglądu literatury

Zidentyfikuj artykuły związane z tematem artykułu, zarówno te ogólne jak i szczegółowe. Pamiętaj, że we Wprowadzeniu przechodzimy „od ogółu do szczegółu”, tak więc musisz mieć zebrane prace innych autorów stanowiące bezpośrednie tło dla Twoich badań oraz bardziej ogólne publikacje dające kontekst twojej pracy. W zależności od stylu pracy, możesz zbierać artykuły w formie drukowanej, bądź elektronicznej korzystając z jednego z Managerów Referencji. Zwykle na tym etapie identyfikujemy ok. 100 artykułów, choć jest to oczywiście zależne od dziedziny.

 

Tematyczne grupowanie artykułów

Kolejnym etapem jest szybki przegląd wszystkich artykułów, tzw. shallow reading. Celem tego etapu jest pogrupowanie artykułów tematycznie, np. kilka artykułów odnosi się do wprowadzenia do dziedziny badawczej, kilka daje przykłady na użycie metody badawczej, kilka prezentuje wyniki podobne do Twoich wyników itd. Jest to bardzo ważny krok w procesie, ponieważ na tym etapie określasz strukturę całego Wprowadzenia, pamiętając że układ sekcji powinien odpowiadać zasadzie „od ogółu do szczegółu”. Najlepiej jest wykonać tą pracę w jednym podejściu podczas jednej sesji.

 

Dokument z nagłówkami

Teraz możesz utworzyć dokument „Wprowadzenie” w preferowanym edytorze tekstu, w którym umieszczasz tylko nagłówki odnoszące się do tematów pogrupowanych artykułów. Konkretne sformułowanie tych nagłówków nie jest istotne, ponieważ i tak będziesz je później usuwać. Chodzi tu bardziej o hasła, które pomogą Tobie zaprojektować spójną strukturę całej sekcji. Najlepiej jeśli możesz zidentyfikować od czterech do sześciu nagłówków. Cały czas oczywiście pamiętasz o zasadzie „od ogółu do szczegółu”!

 

Wybór kluczowych artykułów

Po rozbiciu sekcji Wprowadzenie na poszczególne części, możesz koncentrować się nad nimi osobno. Każda część zidentyfikowana przez nagłówek stanie się pojedynczym akapitem tekstu. Najlepiej rozbić to zadanie w czasie i pracować nad każdą częścią osobno podczas wcześniej zaplanowanych kilkugodzinnych sesji. Dla każdej części wybierasz teraz kilka najważniejszych artykułów, które dokładnie czytasz (deep reading) i analizujesz, podkreślając najważniejsze informacje, do których będziesz odnosić się we Wprowadzeniu. Te artykuły dodajesz do listy referencji. W zależności od preferencji możesz podkreślać tekst, dodawać adnotacje lub robić notatki.

 

Tworzenie struktury akapitów

Wracasz do dokumentu Wprowadzenie i na podstawie notatek z artykułów tworzysz listy tematów/punktów, o których chcesz wspomnieć w każdej części Wprowadzenia, tzn. pod każdym nagłówkiem. Listy punktów będą tworzyły strukturę akapitów, dlatego ich brzmienie i kolejność powinny układać się w spójną i logiczną całość.

 

Zamiana punktów na zdania

Teraz możesz zacząć pisać tekst pod każdym nagłówkiem. Robisz to przez zamianę poszczególnych punktów na zdania odwołując się do wybranych referencji. Na tym etapie znów dobrze jest rozbić pracę na sesje, koncentrując się na jednym akapicie zanim zaczniesz pisać kolejny.

 

Sprawdzenie brzmienia całości Wprowadzenia

Ostatni krok to usunięcie tytułów Twoich nagłówków i dopracowanie brzmienia całej sekcji Wprowadzenie. Koncentrujesz się teraz na stylistyce tekstu a nie na zawartości merytorycznej. Chcesz aby całość tekstu sekcji Wprowadzenie była łatwa w odbiorze dla czytelnika.

 

Pisanie artykułu naukowego to żmudny i długi proces. Pisanie naprędce i bez przygotowania nie da dobrych efektów i nie spowoduje powstania artykułu, z którego będziemy dumni. Dobrej sekcji Wprowadzenie nie da się napisać w tzw. jednym podejściu. Jest to ważna część artykułu, na podstawie której recenzent wyrobi sobie zdanie co do jakości całego artykułu. Dokonywanie przeglądu literatury i pisanie sekcji Wprowadzenie może jednak być przyjemne i dawać satysfakcję, jeśli posiadamy wystarczająco czasu na zaplanowanie pracy i rozbicie tego zadania na mniejsze kroki.

 

Tomek