Wyszukiwanie czasopisma naukowego z narzędziami typu „journal finder”

Amber Editing > Praca nad artykułem  > Wyszukiwanie czasopisma naukowego z narzędziami typu „journal finder”
Wyszukiwanie czasopisma naukowego z narzędziami typu journal finder

Wyszukiwanie czasopisma naukowego z narzędziami typu „journal finder”

Często jesteśmy proszeni o pomoc w wyborze czasopisma naukowego, w którym mógłby zostać opublikowany przygotowany już artykuł. Trudno się dziwić, skoro liczba czasopism jest tak duża. Dla przykładu Web of Science Core Collection zawiera ponad 18000 tytułów, a my musimy znaleźć jeden, który będzie najlepiej dopasowany do naszego tekstu. Na szczęście istnieje wiele metod i sposobów, które mogą to ułatwić. Dzisiaj zajmiemy się pomocą jaką można uzyskać od narzędzi typu „journal finder”.

 

Jak to działa?

Sposób działania tych narzędzi jest bardzo prosty. Wypełniamy pole lub formularz informacjami na temat publikacji. Najczęściej jest to tytuł, abstrakt, słowa kluczowe. Następnie algorytm porównuje częstość występowania określonych fraz ze słowami kluczowymi przypisanymi do czasopism. W rezultacie otrzymujemy listę tytułów, które tematycznie powinny odpowiadać naszej publikacji.

Spośród długiej listy narzędzi tego typu można rozróżnić usługi oferowane przez wydawnictwo lub inne instytucje. Zaletą tych pierwszych jest większa dokładność dopasowania. Ponadto, wyniki wyszukiwania są często opatrzone wieloma dodatkowymi informacjami na temat czasopisma. Niewątpliwą wadą jest ograniczenie wyboru do czasopism związanych z firmą, na której stronie dokonujemy wyszukiwania.

 

Najbardziej popularne usługi

Poniżej przedstawiam kilka usług wspomagających autorów w wyborze czasopisma.

Elsevier Journal Finder
http://journalfinder.elsevier.com/
Oparty o bazę czasopism wydawnictwa Elsevier. Daje dobre rezultaty i przedstawia bardzo bogate informacje na temat czasopism jak: procent przyjmowanych artykułów, średni czas oczekiwania na recenzje, koszt open access itd.

SJFinder
http://www.sjfinder.com/
Oparty o SCImago, a więc o bazę czasopism SCOPUS. Mało dokładny, ale dysponuje bardzo rozległą bazą czasopism, również bez IF.

Springer Journal Suggestor
http://journalsuggester.springer.com/
Oparty o bazę czasopism wydawnictwa Springer. Daje dobre rezultaty i przedstawia bardzo bogate informacje na temat czasopism, jak lista słów kluczowych, dzięki którym dane czasopismo zostało wybrane, koszt open access itd.

Edanz Journal Selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector/
Oparty o bazę Web of Science, a więc zawiera wszystkie czasopisma z IF i nie tylko. Jakość wyszukiwania jest całkiem dobra, choć mogą denerwować wyskakujące zewsząd reklamy.

Wiley Journal Search
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-828005.html
Oparty o bazę czasopism wydawnictwa Wiley. Bardzo proste narzędzie wymagające jedynie podania podaniu słów kluczowych związanych z daną tematyką. Godne polecenia, gdy szukamy czasopisma z wydawnictwa Wiley.

 

Praktyczne porady

W poszukiwaniu odpowiedniego czasopisma warto wesprzeć się więcej niż jedną wyszukiwarką. Każda z nich jest oparta na innej bazie i innym algorytmie. Po takiej analizie można z łatwością wytypować kilka tytułów o różnym profilu tematycznym i prestiżu. Następnym krokiem będzie odwiedzenie ich stron domowych. Pamiętajmy, że jest to najbardziej rzetelne i aktualne źródło informacji o danym czasopiśmie, a bazy mogą się mylić.

W przypadku pojawienia się wielu nieprawidłowych wskazań wyszukiwania warto zastanowić się nad przyczyną takiej sytuacji. Może to wynikać z faktu, że w innej dziedzinie nauki stosuje się podobne słowa kluczowe. Inną przyczyną może być źle napisany abstrakt, nie do końca przystający do materii samego artykułu.

 

Grzegorz